Uçak ambulansı nedir?

Uçak ambulansları; acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda hastanın zaman kaybetmeden sevk edilmesi için kullanılan, gerekli tıbbi donanıma sahip uçaklardır.
Hasta veya yaralının, acil tıbbi müdahale ihtiyaç duyduğunda, en hızlı şekilde hastaneye güvende olarak sevk edilmesi hayati derecede önemlidir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı 2008 yılında hava ambulans hizmetini başlatmıştır. Bunların içierisinde 3 tane uçak ambulans mevcuttur. Uçak ambulans, Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen tenik özelliklere ve tıbbi donanıma sahip hava aracıdır. Uçak ambulansları, hava şartlarının uçuşa uygun olduğu günlerde 7/24 acil sağlık hizmeti vermektedir. Bu tür özel ve resmi uçak ambulanslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün denetimindedir.
Uçak ambulansta en az bir doktor ve bir sağlık personeli bulunmak zorundadır. Buna ilaveten sivil havacılık yönetmeliğindeki şartlara uygun özellik ve sayıda uçak personeli bulunmalıdır. Uçak ambulansların üzerinde ait olduğu kurumun ismi, logo ve iletişim bilgileri yer alabilir.
Helikopter ambulansların sorumluluk alanındaki sevk ve idare yetkisi helikopterin bulunduğu ilin ambulans servisi başhekimliğinin komuta kontrol merkezindedir(KKM). Bulunduğu ilin dışında verilecek görevlendirme yetkisi ise hava ambulans operasyon merkezindedir (HAOM). Helikopter ambulanslarının yere indikten sonraki kara ambulansı ile olan iletişimini ilin ambulans servisi başhekimliğinin komuta kontrol merkezi(KKM) organize eder.
Uçak ambulansların sorumluluk alanındaki sevk ve idare yetkisi uçağın bulunduğu ilin ambulans servisi başhekimliğinin komuta kontrol merkezindedir(KKM).Bulunduğu ilin dışında verilecek görevlendirme yetkisi ise hava ambulans operasyon merkezindedir (HAOM). Hava ambulans operasyon merkezi, ambulans uçak taleplerini değerlendirir. Değerlendirme sonrasında talep uygun görüldüğü takdirde uçak ambulansa gerekli yetkiyi verir.

Uçak ambulans talebinin değerlendirilmesi
Hava operasyon merkezinde çağrıyı alan danışman hekim, ambulans uçak görevlendirilmesine karar verir. Ambulans uçaklar, hava ambulans operasyon merkezi tarafından yönlendirilir. Yönlendirme, hava ambulans operasyon merkezinde nöbetçi danışman hekim tarafından telsiz ya da telefon sistemi aracılığı ile hava ambulans ekibinin görevlendirilmesi suretiyle yerine getirilir.;
Öncelikle hava ambulansına bir vaka verilebileceği bildirilir. Bu, uçak ambulansı için “görev verilebilir talimatı”dır ve saati not edilir. Ardından en hızlı iletişim yolu ile şube müdürü veya daire başkanına bilgi verilerek onay istenir. Onay alındıktan sonra vaka uçak ambulansına bildirilir. (Mümkünse bu sırada, hasta veya yaralı hakkında ayrıntılı bilgi, hava ambulansının nereye ineceği, hastanın hangi hastaneye taşınacağı, bu hastane için hangi iniş alanının kullanılacağı uçak ambulansına bildirilir.) Bu durum uçak ambulansı için müdahale edin talimatı”dır ve saati not edilir.
Müdahale edin talimatının ardından uçak ambulansı kaptanı tarafından meteorolojik ve teknik çalışma yapılarak uçuşun yapılıp yapılamayacağı belirlenir. Pilot onayının ardından kalkış gerçekleştirilir.
Hava ambulans operasyon merkezi; kara ambulansı, deniz ambulansı veya diğer acil sağlık araçları ile koordinasyon ve helikopterden uçağa zincir şeklinde nakil gereken durumlarda iletişimi KKM aracılığıyla sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir