Kara ambulansları hakkında genel bilgiler

Kara ambulansları kullanım amacına göre acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı, yoğun bakım ambulansı ve özel donanımlı ambulans olarak gruplandırılır.
Sağlığımızı ve hayatımızı tehdit eden olaylara karşı hazırlıklı olmak için; modern makine ve malzemelere, iyi yetişmiş sağlık personeline ve tam donanımlı ambulanslara ihtiyacımız vardır.
Teknolojide sağlanan ilerlemeler ve sağlık hizmetlerinin gösterdiği süratli gelişmeler neticesinde ambulanslarda bu gelişmelere ayak uydurmuş ve çok önemli olumlu mesafeler almıştır.
Trafik kazalarının çok fazla oranda olduğu ve doğa olaylarından kaynaklanan afetlerin çok sık yaşandığı ülkemizde acil müdahale gerektiren sağlık hizmetleri de aynı oranda gelişme göstererek ciddi mesafe katetmiştir. Bu gelişmelerin neticesinde resmi ve özel ambulanslar için TS-EN 1789 standartlarına uygun olacağı hükmü getirilmiştir ve buna yönelik uygulamalar 2006 yılında yasal hale getirilmiştir. Bu yasal düzenlemeler sayesinde resmi ve özel ambulansların Avrupa standartlarında donanıma ve özelliklere sahip olması sağlanmıştır.
Günümüzde hasta veya yaralılar, güvenli ve süratli bir şekilde teknoloji ile tam donatılmış ambulanslarla hastanelere nakil edilmektedir. Ambulansları kullanan şoförler, donanım ve malzemelerini kullanan tıbbi teknisyenler ve hastaya gerekli ilk tıbbi acil müdahaleyi yapan sağlık personeli günümüz modern acil sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Hastanın veya yaralının ambulanslar ile güvenli ve hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirilmesi ve ulaşım sürecinde yapılacak acil müdahaleler, hastanede yapılacak tedavinin başarı oranına önemli ölçüde katkı sağlar. Bu nedenle ambulanslar içerisinde görevli olan personelin çalıştığı araç ve donanımları ile ilgili özelikleri bilmesi hasta veya yaralı güvenliği ve sağlığı açısından önem gerektirmektedir.
Bu nedenledir ki ambulansların ve içerisinde yer alan acil müdahale için gerekli tüm malzeme, makine ve ekipmanın eksiksiz olarak her an kullanıma hazır bulundurulması zorunludur. Bunların birinin eksik olması durumda, hasta veya yaralıya acil müdahaleyi engelleyen veya geciktiren tüm olayların yaşanmasından ortaya çıkacak sorumluluk ambulans ekibi aittir.
Kara ambulansları beyaz renkte olmak zorundadır. Kullanım sınıfına göre üzerlerinde en az 200 mm genişliğinde olacak şekilde fosforlu kırmızı veya mavi renklerden oluşan şeritler yer almaktadır. Ambulansların sınıfını gösteren yazılar ve fosforlu kırmızı renk hilal işareti her iki yanda yer almalıdır. Bunların dışında ambulansların üzerinde ait olduğu kuruluşa ait isim, logo ve iletişim bilgisi olabilir. Ancak bu bilgiler diğer zorunlu olması gereken işaretlerden daha geniş bir yer alamaz.
2018 yılı itibariyle 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılan kara ambulans sayısı 5.062’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir