Sağlık Bakanlığı Fiyat Tarifesi 2019

Sağlık Balanlığı’na bağlı sağlık hizmet sunucuları ile kamu ve üniversite hastanelerinde, vakıf üniversite hastaneleri hariç olmak üzere uygulanacak Sağlık Bakanlığı Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlüğe girmiştir.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin “ç” bendi gereğince Sağlık Bakanlığı fiyat tarifesinin yayımlanması gerçekleşmiştir.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucuları, devlet üniversitesi hastaneleri ile ortak kullanım protokolü imzalayan Sağlık Bakanlığı hastaneleri tarafından verilen hizmetler için Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi adı atında yayınlanan karar ile aşağıdaki sağlık bakanlığı fiyat tarifeleri oluşturulmuştur.

18.01.2019 tarihinde yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Fiyat tarifesine tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren bu tarifeye göre işlem yapmaları gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı fiyat tarifesi hakkında önemli bilgilendirme:

Ek-1 Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları’nın 17’nci Yürürlük maddesi a) bendinde; yürürlük tarihi sehven 28.01.2018 olarak belirtilmiştir. 

Ek-2 “Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi” ve Ek-2A “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi” nin yürürlük tarihi  28.01.2019 tarihi olarak değiştirilmiştir. 

Ek-2 Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi’nde SP704953 Yurtiçi Kemik İliği Bankalarından Donör Lenfosit Temini işlemi gözükmemektedir. Bu işlem listeye eklenmiştir. 

SP618200 Koklear İmplant Yerleştirilmesi, SP618207 Bilateral koklear implant yerleştirilmesi işlemlerinden “implat hariç” ibaresi çıkarılmıştır.

Sağlık Bakanlığı fiyat tarifesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

EK-1  FİYAT TARİFELERİ USUL VE ESASLARI
EK-2 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ
EK-2A SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ
EK-3 İŞLEM PUANINA DÂHİL BASİT SIHHİ SARF MALZEME LİSTESİ
EK-4 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ
EK-6- TÜRKÖK YURTDIŞI FİYAT TARİFESİ
EK-7 DENEYSEL HAYVANLAR FİYAT LİSTESİ
EK-8 HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir