Hastaya ilaçsız yapılan ilk müdahale?

Toplumda genel kullanım açısından, ilkyardım ve acil yardım ifadelerini karıştırma anlayışı hakimdir. Bu iki kavram çoğu zaman birbirleri yerine kullanılır.
Yaşadığımız veya çalıştığımız alanlarda mutlaka ilkyardım uygulaması gerçekleşen bir olaya tanıklık etmişizdir. Böyle durumlarda yapısal olarak hepimiz birşeyler yapmak için gayret sarfetmek telaşındayız. Ama unutmamak gerekiyor ki; bu durumlarda hastanın veya yaralının tedavisine katkı sağlamak için sakin olmak gerekir. Sakin olmak demek yavaş hareket etmek olarak algılanmasın lütfen. Tabiki hızlı müdahale ama sakin bir düşünce yapısyla hareket etmeliyiz.
İlkyardım; herhangi bir yerde, kaza, hastalık veya hayatı tehlikeye atacak bir olayda, profesyonel tıbbi yardımın olay yerine gelmesine kadar, hayatın kurtarılması ya da mevcut durumun daha kötüye gitmesini engellemek için olay yerinde, herhangi bir tıbbi malzeme olmaksızın mevcut koşullarla yapılan ilaçsız ilk müdahaleye ilkyardım denir.
Oysa acil yardım, profesyonel sağlık personeli tarafından gerekli teknik araç ve malzemeler kullanılarak yapılan tıbbi müdahaleleri kapsamakatadır. Buna karşı ilkyardım, bu konuda eğitim almış kişilerce olay yerinde bulunan malzemelerle ilaçsız olarak yapılan müdahalelerdir.
Hayat devam ettiği müddetçe farklı nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız mümkündür. Hayatımızın farklı zamanlarında, farklı yerlerde her an kaza ve hastalanma tehlikesi bulunmaktadır. Buna benzer olaylarla karşılaştığımızda, ilk müdahaleyi yapanların ilkyardım eğitimi almış olmaları, hayatın korunmasında, sakatlanma gibi rahatsızlıkların önüne geçilmesinde ve tedavi sürecinin minimize edilmesinde önemli bir faktör olacaktır.

İlkyardım eğitimi almadan müdahale etme!
Buna karşılık olarak ilkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım ihtiyacı olan hasta veya yaralılara müdahalede bulunmaları istenmeyen üzücü sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu sebepten ötürü ilkyardım uygulayacak olan kişilerin mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmaları gerekmektedir. İlkyardım eğitimi almış olsalar bile, öncelikli gayelerinin kişilere zarar vermemek olduğu bilinci ile hareket etmeliler. Bu bilinçle hayati tehlike yaratabilecek müdahalelerden kaçınmaları önemlidir.
Yaşadığımız toplumda ilkyardım bilincinin geliştirilmesi, ilkyardım eğitimi almış kişilerin sayısının artırılması gerekir. Bu sebeple İlkyardım eğitimine gereken hassasiyetin gösterilmesi ve yeni çalışmaların projelendirilmesi toplum sağlığı açısından önemlidir. Buna benzer çalışmaların öncelikli hedef kitlesi öğretmen, polis, itfaiyeci, arama ve kurtarma hizmetlerinde görev alan kişiler olmalıdır. Sonrasında tüm vatandaşlarımızın ilkyardım konusundaki eğitim eksikleri tamamlanmalıdır.
İlkyardım eğitimini yaptığımız ikinci bir meslek gibi algılayıp bu anlayışla sahiplenirsek, önce kendimize, sonra ailemize, yakınlarımıza ve toplumumuza çok önemli bir katkı sağlamış olacağız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir